Добре познатите ни помпички за астма

На път сме да станем свидетели как добре познатите ни помпички за астма ще се превърнат в умни. Вече има много разработки в тази насока и е въпрос на време те да навлязат в употреба. През последните години се правят доста иследвания в областта и дори вече има компании с готови продукти, кат Propeller Smart Inhaler например. 

Задавали ли сте си въпроса, защо имаме нужда от умна помпичка за астма. Добре познатият ни инхалатор не върши ли достатъчно добра работа? 

Разбира се, че върши, щом все още се използва от пациенти с астма и ХОББ. Проблемите установени през последните години при изследвания обаче показват редица неща, които могат да бъдат усъвършенствани. 

Може би най-фрапиращият от тях е, че голяма част от пациентите не се придържат към лечението предписано им от лекуващият ги лекар. Много от пациентите в началото са стриктни в използването на помпичката за астма. В момент обаче когато състоянието им се подобри те много бързо забравят за нея. Това не е нещо типично само за нашите географски ширини. Подобни проблеми се наблюдават навсякъде по света. Живеем в динамичен свят и е съвсем нормално при подобрение на състоянието да забравим за инхалатора си. Разбира се, до следващият ни пристъп. 

Друго нещо което прави впечатление, а то от своя страна води до големи финансови загуби на здравните системи у нас и по света е неправилната употреба на помпичката за астма ( инхалатор ). Това което лекуващият лекар няма как да види и разбере е неправилната употреба на инхалатора от пациента. Когато пациентите използват грешна техника на вдишване в много от случайте те не приемат лекарството. 

Има два основни типа инхалатори ( помпички за астма )

Пирвия тип са устройствата със сух прах, които изискват кратко и рязко вдишване. Вдишването трябва да бъде остро и бързо, за да вдишат медикамента и да го вкарат с въздушния поток в белите си дробове.

Вторият тип са инхалатори при които пациентите използват аерозоли. Това са инхалатори под налягане и инхалатори, които освобождават измерена доза от лекарството. При тях пациента трябва да диша бавно и дълбоко за около четири секунди за да има максимален прием на медикамента. За съжаление, често срещан проблем тук е, че пациентите вдишват твърде бързо. Така голяма част от лекарството им на практика остава в гърлото и дори не достига до белите дробове.

Интереснен и любопитен факт. При разговор с пациентите относно техниката на вдишване, много лекари споделят, че пациентите им са възприели метода на вдишване след като са видяли как се прави по филмите. Това от своя страна води на мисълта, че на тези хора не им е показано как правилно да използват инхалатора си. 

Проучване през 2016 г. за неправилна инхалаторна техника с лекарства за астма и ХОББ в Испания, Швеция и Обединеното кралство стигна до заключението, че икономическото въздействие е около 782 млн. Евро всяка година.  По подобен начин в доклад на Goldman Sachs през 2015 г. се казва, че загубите за здравната система от неправилна инхалаторна техника за САЩ е 19,3 млрд. Долара.

Ползите от интелигентните инхалатори

Бъдещите интелигентни инхалатори могат да помогнат, като “наблюдават” и коригират техниката на вдишване на пациента. Някой устройства използват акустични сензори за наблюдение начина на ползване на инхалатора. По този начин може да се откриват грешки както във времето, така и в употребата му,

Новите инхалатори ще бъдат свързан с апликация на вашия “смарт телефон” и така данните биха достигали в реално време до лекуващият ви лекар. Информацията от тях би била най-различна. От анализиране на данни за въздуха в района в който се намирата, до напомняне на пациента, че е време за прием на лекарството. Ще има и възможност телефонът да сигнализира когато сте си забравили инхалатора в къщи. По този начин ще се избегнат нежелани и опасни ситуации, а данните събирани във времето дори биха предвидили следващия пристъп. 

MyAirCoach е Многоинституционален изследователски проект, финансиран от ЕС.  Той оценява как мобилните здравни технологии, включително интелигентни инхалатори с нови сензори, могат да помогнат на пациентите да поставят астмата си под контрол.

MyAirCoach започна тестване в края на 2016 г. на пациенти в два обекта във Великобритания и един в Холандия. Манчестърския университет и Imperial College London, както и в университета в Leiden в Холандия.  Изследователите на проучването разработват софтуер за анализ и моделиране на данни. Тяхната цел е това да помогнат както на пациентите, така и на лекарите и събраната информация да бъде използвана пълноценно.

Вярваме, че интелигентните инхалатори драстично биха подобрили качеството на живот на пациентите с астма и ХОББ. Тези устройства са в напреднал стадии на разработка, а някой от тях дори имат одобрение от FDA ( Food and Drug Administration ) на САЩ.